APERTOR - - ÅPNER DØRER -


Audun Olerud

Grunnleggeren, Audun Olerud, har arbeidet med salg og salgsledelse i 20 år - både i Norge og internasjonalt.

Gjennom hans lange og brede salgserfaring har han utviklet en unik teknikk og arbeidsmetode for å komme i kontakt med nye kunders beslutningstagere.  Han er en utpreget "hunter" - men med tålmodighet og forståelse for at de store avtalene ikke kommer av seg selv over natten. 
I alle selskaper han har vært i har han selv drevet frem og inngått avtaler med viktige fyrtårnkunder, noe som har åpnet dørene i andre selskaper.  Han har vært med i flere selskapers oppstartsfase og disse har hatt behov for å få en lang, god og kvalifisert pipeline.  Dette fordret en metodisk og systematisk bearbeiding, noe som har gitt meget gode resultater.
Han er Diplomøkonom (Bachelor) fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt også studert ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI.  Han har også gjennomført ulike internasjonalt anerkjente salgsskoleringer og har fra tidligere karriere en lang erfaring fra IT og økonomi i oljebransjen.
Han treffes på e-post: a(at)apertor.net eller mobil 9057 6792.Partnerne

Vi er et nettverk av positive og engasjerte  partnere/medarbeidere hvor hver og en har mer enn 20 års erfaring innen B2B-salg, og som trives med denne type jobb - noe som gjenspeiles i motivasjonen og "drive" hos våre kunder.  

Kontakt oss gjerne for en nærmere samtale.


Org.nr.: NO 994 853 465 MVA
Apertor er et registrert varemerke siden juli 2010. 
Kredittopplysningsbyråene har hatt høyeste rating på selskapet i flere år.
Selskapet ble etablert i 2009.