APERTOR - - ÅPNER DØRER -
Konsulenttjenester

Apertor gjennomfører salgs- og markedsprosessene, fremfor kun å gi råd om hvordan jobben kan gjøres.  Vi er annerledes:

  • Vi bistår fagspesialister med å få løsningene ut på markedet.  Vi åpner dørene og overlater gjerne prosessen til fagspesialistene hos dere, når den gode kontakten er etablert på korrekt nivå og i rett fase.  

  • Vi kan være en midlertidig forsterkning der salgsavdelingen er overarbeidet.  

  • Vi hjelper selskaper der det ikke finnes noen dedikert salgsressurs.

Apertor har mange års erfaring med salg og markedsbearbeiding av vidt forskjellige konsepter og løsninger både i Norge og internasjonalt.

For noen selskaper er det ikke rom for en full salgsstilling.  Mange av våre kunder bruker oss én dag per uke. 

Vi har erfaring fra, og kan delta i utvikling av markedsmateriell, gjennom utførelse av salgsprosessene, kontraktsforhandlinger og frem til avtaleinngåelse. 

Vi konseptualiserer budskapet til ditt firma for at det skal nå frem på riktig nivå, enten det er toppledere eller mellomledere, hos dine nye kunder. 

Vi gjennomfører prosessene på en måte som dine potensielle kunder finner positivt ved at vi følger de opp og modner de underveis slik at de utvikles og dermed bygger den nødvendige tillit for å bygge langsiktige relasjoner. 

Vi fremstår som en del av bedriften vi jobber for - både i presentasjon, kontaktinformasjon som e-post og telefon.

Det er lønnsomt og hensiktsmessig for våre kunder å ha Apertor i en deltidsstilling for disse viktige prosessene, for å få gjennomført - med kvalitet og finesse - de prosessene som øker inntektene deres og dermed trygger fremtiden for bedriften og dens medarbeidere. 

Våre erfarne konsulenter er produktive fra første dag.  

Kontakt oss for en dialog om hva dette kan bety for ditt firma, telefon 67 123456.