APERTOR - - ÅPNER DØRER -
Hvordan ta isen ut av "cold callingen"

Nysalgsprosesser er krevende.  Det er mange hindre og utfordringer på veien frem til det verdifulle håndtrykket som følger med en avtaleinngåelse. 

For bedriften er det viktig å ha en kvalitetssikret liste av nye og potensielle kunder - for å dekke opp for det faktum at eksisterende kunder tidvis forsvinner.  For kunder forsvinner, det være seg fusjoner, fisjoner, konkurser og et utall av andre årsaker.

Ved å være klar over utfordringene man møter i nysalgprosessene blir det lettere å få satt rett fokus på, og få gjennomført jobben.  Apertor gir dine selgere opplæring i den kunsten nysalg er. 

Vårt kurs tar blant annet for seg følgende punkter:

- Forberedelsene
- Hva må til for å nå målet 
- Hvordan få beslutningstagerens positive oppmerksomhet
- Hvordan utvikle gode relasjoner
- Hvordan drive prosessen frem til den verdifulle avtaleinngåelsen

Kurset bygger på Apertors konsulenter mange års erfaring med salg mot toppledere,  av komplekse løsninger og nyvinninger.  Deltagerne får en systematisk gjennomgang av den metodikk vi selv bruker.  Dette passer sammen med videre oppbygning og skolering som Solution Selling, SPIN, Huthwaite og tilsvarende salgsmetodikk.  Det er krydret med metaforer, selvopplevde og tidvis dyrekjøpte erfaringer...

Kurset vil  styrke salgsavdelingen og øke inntektene i ditt firma!

Kurset skreddersys til ditt firmas unike behov og de produkter, tjenester, løsninger dere bringer til markedet.
Kontakt oss gjerne for en gjennomgang av hva dette kan bety for ditt firma - e-post: a(at)apertor.net eller ring oss på 67 123456.