APERTOR - - VI ÅPNER DØRER -

Vil dere ha økte inntekter eller flere kunder? 
Vi åpner dørene for å skaffe dere nettopp det!

Apertor har ett mål:  åøke din bedrifts inntekter ved riktig og målrettet salgsfokus. 

Vi åpner dørene slik at du med ditt selskaps løsninger kommer til møtene med dine nye og potensielle kunder, når kunden er moden for det, og de verdifulle avtalene inngås. 

Apertors spesiale er faktisk gjennomføring av nysalgsprosesser (ikke kun skolering), fra den første tanken om at man skal ha en kunde og helt frem til selve avtaleinngåelsen, eller opplæring innen dette. 

Vi er erfarne på dette.  Mange selskaper i vidt forskjellige bransjer har brukt oss gjennom flere år.  

Felles for våre kunder er ofte at de:
 
- mangler nødvendig kompetanse for å initiere og drive salgsprosessene

- ikke har intern kapasitet (i perioder) 

- vekst er en viktig faktor, uten å ha ressursene for å få til dette

Våre kunder ser det som verdifullt å bruke Apertor, for å få etablert kontakt og åpnet dørene på beslutningstagernivå.  De bruker Apertor som sin strategiske samarbeidspartner for å fremskaffe nye kunder.  Dette øker våre kunders inntekter og trygger fremtiden for både bedriften og dens ansatte. 

Konseptet gir våre kunder høy fleksibilitet, og uten den permanente kostnad og risiko som ligger i å gå til faste og langsiktige ansettelser. 
Det er lønnsomt og hensiktsmessig å ha en deltidsstilling for en systematisk gjennomføring av disse viktige prosessene. 

Du finner vår LinkedIn-presentasjon her:
www.linkedin.com/company/apertor

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte for å drøfte hva vi kan bistå med - og som vil være av verdi for dere!